Microfoon Array

Wat is verreweg het meest voor de hand liggende element in de hardware van een akoestische camera? Het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk het microfoonarray zijn, maar waarom is dat zo?

Allereerst is het microfoonarray relatief groot. De reden hiervoor is de 2 centimeter afstand tussen de 64 microfoons. Door 8 x 8 microfoons te integreren met een afstand van 2 cm, ontstaat een array van 16 x 16 cm.

Dan komt de meest basale vraag: waarom een array van microfoons? De kwaliteit en resolutie van een enkele microfoon zijn voldoende om een spectrum van alle geregistreerde frequenties weer te geven, maar het bevat geen richtingsinformatie. Bij het gebruik van een akoestische camera hebben we meer dan één microfoon nodig.

Microphone array -

Microfoonarray voor beamforming

In een microfoonarray-opstelling bereikt een geluidsgolf alle individuele microfoons met een iets verschillend, meetbaar interval. Op basis van deze intervallen kan de software de richting van het geluid berekenen. De array-opstelling maakt bepaling van de geluidsrichting mogelijk

 Patroon van microfoons

Het array bestaat uit een aantal microfoons. Het is een ontwerpkeuze hoe je de microfoonopstelling organiseert. Een vierkante opstelling met een vaste horizontale en verticale afstand van 2 centimeter is zeer nuttig. Het levert een interessante resolutie, flexibiliteit in gebruik en een acceptabel bereik van analysemethoden op, maar het stelt je vooral in staat om metingen met hoge resolutie voor nabijveld akoestische holografie (near field holography) uit te voeren. Er is één potentieel neveneffect bij een rechthoekige opstelling: het kan leiden tot ghost-sources, ook wel bekend als aliasing. Als er kans is op een verkeerde interpretatie, kan aliasing worden voorkomen door een ander microfoonpatroon voor te kiezen. De Sorama Portal-software biedt de gebruiker de keuze uit meerdere microfoonpatroonvoorinstellingen. Bijvoorbeeld het zonnebloem-microfoonpatroon is het meest geschikt voor verre veldanalyse. Met de willekeurige selectie van microfoons zijn minder microfoons nodig om een goede verre veldanalyse te berekenen

 Microfoonarray voor Near Field Holography

Microphone array -

Het gedrag van geluidsgolven in near field en far field zones.

Naast het verre veld kan akoestisch onderzoek ook van toepassing zijn op nabijveldmetingen. Deze twee meettechnieken zijn volledig verschillend, maar hebben één ding gemeen: het microfoonarray is hetzelfde. Bij nabijveldmetingen wordt het microfoonarray dicht bij het interessegebied geplaatst. Om betrouwbare gegevens vast te leggen zonder de golven te verstoren, houden we ons microfoonarray zo open mogelijk. Dit noemen we nabijveld akoestische holografie, gepatenteerd door Sorama

Zoek