Milieu monitoring

Milieumonitoring is essentieel om onze gezondheid en welzijn te beschermen tegen geluidsoverlast. Eén van de tools die ons kunnen helpen het verkeerslawaai te monitoren en verminderen, zijn geluidscamera's.Met deze innovatieve apparaten kunnen we luidruchtige auto's meten, identificeren, lokaliseren en geluidsvoorschriften handhaven.

Environmental Monitoring - Environmental monitoring -

In Europa alleen al worden 22 miljoen mensen getroffen door geluidsoverlastVolgens het Europees Milieuagentschap (2020).

Chronische geluidshinder en verstoring van de slaap treffen 6,5 miljoen mensen in stedelijke gebieden, wat een even grote bedreiging vormt als luchtvervuiling.

Tegenwoordig woont meer dan 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Tegen 2050 zal dat toenemen tot tweederde, wat betekent dat steden drastische maatregelen moeten nemen om steden veilig en gezond te houden. 

Met onze monitorings technologie kunnen steden geluidsniveaus en gedrag monitoren. De gegevens vertegenwoordigen een visuele geluidskaart van een specifiek gebied met het voordeel dat precies bekend is waar de geluidsbron zich bevindt. Dit stelt steden in staat om geluidsoverlast efficiënt en effectief te verminderen.

Download ons nieuwe e-book!

SMART CITY

7 manieren tegen Stadslawaai

Sorama Smart city ebook

Wat is milieumonitoring?

Voor ons betekent milieumonitoring het gebruik van moderne technologie om milieutoestanden te meten en analyseren. In het geval van geluid richten we ons op het verminderen van geluidsoverlast, voornamelijk in stedelijke gebieden waar geluidsoverlast het ergst is en het meeste schade veroorzaakt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om verbeteringen door te voeren en op die manier schadelijk en overmatig geluid te verminderen om de kwaliteit van leven voor mensen en dieren te verbeteren.

Environmental Noise Monitoring

Milieu monitoring use case voorbeelden

Environmental Monitoring - Environmental monitoring -

Maritiem

Environmental Monitoring - Environmental monitoring -

Luchthavens

Environmental Monitoring - Environmental monitoring -

Verkeer

Environmental Monitoring - Environmental monitoring -

Bouwwerkzaamheden

Regelgeving over milieugeluid

Om het aantal mensen dat lijdt aan geluidsoverlast te verminderen, heeft de Europese Unie de Richtlijn Milieugeluid 2002/49/EG uitgevaardigd. Deze regelgeving vereist dat steden om de 5 jaar geluidskaarten en actieplannen voor geluidsbeheer publiceren.

Helaas bieden deze traditionele meetmodellen slechts beperkte inzichten, aangezien de metingen om de 5 jaar slechts een momentopname zijn van de werkelijke situatie zonder rekening te houden met veelvoorkomende veranderende omstandigheden.

Geluidsniveaus vertonen aanzienlijke verschillen als je kijkt naar het verschil tussen dag en nacht, drukke en rustige dagen en milieuveranderingen. Bovendien geeft de geluidskaart alleen de hoeveelheid decibels aan, maar onthult niet waar het geluid vandaan komt. Dus er zijn geen bruikbare gegevens om steden te helpen geluidsoverlast te verminderen.

Ons milieumonitoringssysteem

De Sorama Sorama L642 akoestische monitor voert voortdurende milieugeluidsmonitoring uit in specifieke gebieden. Het is uitgerust met 64 MEMS-microfoons en biedt gemakkelijk te interpreteren visuele gegevens om geluidsoverlast in steden te verminderen.

Environmental Monitoring - Environmental monitoring -
Environmental Monitoring - Environmental monitoring -

VMS Integratie

De L642-serie is verbonden en wordt bediend via het gratis Listener Platform Dashboard. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface voor installatie en configuratie en geeft inzicht in geluidsdrukniveaus en klantconfigureerbare geluidsevents.

Om het volledige potentieel van de Environmental Monitoring met de L642 te benutten, integreert u deze in uw videobeheersoftware voor een geïntegreerde aanpak.

Ons product used for Environmental Monitoring

Sorama L642 acoustic monitor

L642 Acoustic Monitor

De Sorama L642V Akoestische Monitor vormt de basis van de nachtlevenmonitoringoplossing. Hij is uitgerust met 64 MEMS-microfoons en een geïntegreerde camera.

Wilt u meer weten?

Ons team staat graag voor u klaar. Samen bespreken we uw situatie en helpen u bij het vinden van een geschikte oplossing. Neem contact met ons op of plan direct een (online) live demo.

Sorama Sales team
Zoek