Verkeerslawaai verminderen in steden?

Waarom zouden steden zich moeten inzetten om verkeerslawaai te verminderen? Alleen al in Europa worden meer dan 100 miljoen mensen blootgesteld aan schadelijke niveaus van milieuvervuiling door geluid. Langdurige blootstelling draagt bij aan 48.000 nieuwe gevallen van hartziekten en 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Maar nog schokkender: elk jaar gaan er één miljoen gezonde levensjaren verloren als gevolg van de effecten van geluid op de gezondheid.1Waarom krijgt geluidsoverlast dan niet meer aandacht van de media of lokale overheden?

Verkeerslawaai vermindering

Om te begrijpen waarom verkeerslawaai vermindering belangrijk is, moet je eerst begrijpen wat als geluid wordt beschouwd. Geluid wordt gemeten in decibels (dB). Fluisteren is ongeveer 20 dB, een mug 40 dB, een sneltrein 80 dB en een concert ongeveer 100 dB. De World Health Organization (WHO) definieert geluid boven 65 decibel als geluidsoverlast. Geluid wordt schadelijk vanaf 80 decibel en is pijnlijk boven 120 decibel.

De WHO-richtlijnen voor gemeenschappelijk geluid bevelen minder dan 30 A-gewogen decibels (dB(A)) aan in slaapkamers tijdens de nacht voor een goede nachtrust en minder dan 35 dB(A) in klaslokalen om goede onderwijs- en leeromstandigheden mogelijk te maken.

- WHO (World Health Organization)

De meeste landen hebben hun eigen wetten met betrekking tot geluidsoverlast en specifieke plannen voor vermindering van verkeerslawaai. Europese landen moeten zich ook houden aan Europese wetten wat betreft geluidsoverlast. In de afgelopen jaren zijn deze wetten strenger geworden en is de focus op verkeerslawaai vermindering toegenomen.

Eenvoudige stappen om verkeerslawaai te verminderen

Het verminderen van geluid van voertuigen lijkt een eenvoudige stap, maar het is eigenlijk behoorlijk complex. Neem bijvoorbeeld de wetgeving in Nederland. Het maximale aantal decibels voor een auto bij inspectie is 96 dB. Maar het hangt allemaal af van het EU-typegoedkeuringsnummer. Dit nummer geeft aan wat het maximale aantal decibels is voor een specifieke auto en deze limieten kunnen sterk variëren. Nieuwe EU-wetgeving vereist dat nieuwe auto’s minder geluid produceren. In de jaren 80 was de limiet 84 dB, in 2020 ging dit omlaag naar 70 decibel en vanaf 2024 hebben nieuwe auto’s een limiet van 68 dB. Hoewel dit een daling van 16 dB is, betekent dit dat elke auto op de weg nog steeds boven de 65 dB-limiet zit en als geluidsoverlast wordt beschouwd.

Lawaaidetectie bij voertuigen

Andere eenvoudige stappen zoals stillere banden of wegdekken zijn allemaal erg algemeen, vereisen wetgeving of zijn erg duur. Lawaaidetectie bij voertuigen biedt steden een veel gerichtere aanpak die leidt tot een meer (kosten)effectieve oplossing. Omgevingsgeluidsbewaking levert onderbouwde informatie op die op verschillende manieren kan worden gebruikt. Het eerste gebruik is anomaliedetectie: welke punten in de stad vertonen een hoger geluidsniveau dan gemiddeld. De verkregen gegevens kunnen worden gebruikt om fysieke veranderingen in het gebied aan te brengen om verkeerslawaai te verminderen. Handhaving op basis van geluid Geluidsmetingen van verkeerslawaai kunnen ook worden gebruikt voor handhaving. Geluidsmetingen die leiden tot handhaving worden steeds populairder in grote steden, omdat ze zeer effectief zijn.

Geluidsgeactiveerde handhaving

Gegevens van verkeerslawaaimonitoring kunnen ook worden gebruikt voor handhaving. Geluidsgeactiveerde handhaving wordt steeds populairder in grote steden, omdat het zeer effectief is gebleken. Bijgenaamd de ‘uitlaatcamera’, visualiseert een geluidscamera welk voertuig de geluidsoverlast veroorzaakt en koppelt er een consequentie aan. Terwijl de geluidssensor het geluid detecteert, wordt de slimme camera alleen geactiveerd als het geluidsniveau voor dat specifieke EU-typegoedkeuringsnummer wordt overschreden. Dit helpt bij het verminderen van illegaal verkeerslawaai, bijvoorbeeld van auto’s met aangepaste uitlaten of lawaaierige banden, en ontmoedigt ook het hard optrekken van auto’s in woonwijken.

Beperk blootstelling aan verkeerslawaai

Terwijl steden beginnen in te zien dat er iets moet gebeuren om verkeerslawaai te verminderen, zijn er ook dingen die mensen die in steden wonen zelf kunnen doen om de blootstelling aan verkeerslawaai of enig ander omgevingsgeluid te minimaliseren. Een geluidscamera zoals de Sorama CAM iV64 kan worden gebruikt om luchtlekken in deuren, ramen en gevels op te sporen. Door de kamer te scannen met de geluidscamera, laat het 7-inch display precies zien waar het geluid vandaan komt. Wanneer je weet dat een hoek of raamkozijn in je huis lucht lekt en omgevingsgeluiden binnenlaat, kan het probleem eenvoudig worden verholpen

Geïnteresseerd geraakt? Leer meer over hoe u geluidsoverlast van verkeer kunt verminderen met behulp van de Sorama CAM iV6. Neem contact met ons op voor een gepersonaliseerde demo.

Zoek